Administracja

Administracja Budynków Halina Jaskulska s.c.

nieruchomości

Sopot - ul.Chopina 7/4
Telefony :
sekretariat 58 551-20-61/62
dział techniczny 509-053-401
księgowość 530-784-925
fax 58 551-20-61 wewn.34

Gdańsk - ul.Grunwaldzka 82 lokal 344
CH Manhattan IIIp.
Telefony
58 767-70-78
533-786-926
Konkursy ofert, przetargi


1.  Konkurs ofert - na wykonanie remontu dachu w budynku przy ul.Grunwaldzkiej 67 w Sopocie.
     - termin złożenia oferty do 30.06.2021 godz.10.00


KONKURS OFERT
Administracja Budynków Halina Jaskulska s.c. działając w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej nieruchomości położonej przy ul. Grunwaldzkiej 67 w Sopocie zaprasza do składania ofert na wykonanie :
remontu dachu

Termin realizacji do 30.11.2021r.
Formularz Warunków Szczegółowych Zamówienia można odebrać osobiście u zarządcy nieruchomości :
Administracja Budynków Halina Jaskulska s.c. - ul.Chopina 7/4 w Sopocie w dziale technicznym od poniedziałku do czwartku w godz.8-12


Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem tel.58 551-20-61/62, 509-053-401Oferty należy składać do dnia 30.06.2021r. do godziny 10.00 w siedzibie zarządcy nieruchomości
Administracja Budynków Halina Jaskulska s.c. - ul.Chopina 7/4 w Sopocie ( sekretariat ).powrót na górę